Sekretarijat za lokalnu samoupravu i opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti nastavili su sa aktivnostima u cilju bolje informisanosti i edukacije sugrađana o značaju smanjenja zloupotrebe droga.

Današnjoj akciji su se priključili učenici bjelopoljske Gimnazije “Miloje Dobrašinović”, koji su razgovarali sa sugrađanima i dijelili brošure na nekoliko punktova u gradu.

„Razlog zašto smo se odlučili da danas dijelimo građanima upravo  brošure “Vodič za roditelje” je taj što je  jedan od značajnijih faktora zašto djeca počinju da ekspirementišu sa drogama i ostalim psihoaktivnim supstancama,  neadekvatna  podrška od porodice.  Nadamo se da ćemo  na ovaj način uz pomoć ovih i sličnih sadržaja  postići veću informisanost  roditelja djece koja su u riziku,  odnosno da će moći lakše prepoznati uzroke  i posljedice korišćenja, a isto tako  ranije prepoznati određene siptome  i znake upotrebe droga i ostalih psihoaktivnih supstanci” – rekao je Šebek.

On napominje, da je neophodno da roditelji izgrade pravilan odnos i uzajamno povjerenje, kako dijete ne bi došlo u situaciju da posegne za psihoaktivnim supstancama ili uđe u problem sa nekim od nehemijskih zavisnosti kao što su kocka, internet, video igrice i dr.

“Danas kada se i škola odvaja putem onlajn nastave, posebna opasnost postoji da dijete postane zavisno od interneta i video igrica. Zato je veoma važno da mladi imaju društvenu interakciju kako bi se razvijali na zdrav način” – zaključio je Dragoslav Šebek, službenik Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Opštine Bijelo Polje.