Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike raspisala je Javni poziv za finansiranje projekata za mlade preduzetnike.

„Pozivaju se nezaposlena lica do navršenih 30 godina života, koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv. Sredstva predviđena budžetom Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine” – saopštila je predsjednica Komisije Nemša Omerhodžić.

Javni poziv za raspodjelu  sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za mlade preduzetnike u 2020.godini, otvoren je 15 dana od dana njegovog objavljivanja na web stranici i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

Za više detalja klinkite ovdje