Uprava javnih radova uspješno je realizovala projekat izgradnje primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine, koji je obuhvatio dalekovod 35 kV Nedakusi – Bistrica, u vrijednosti blizu 700 hiljada eura. 

Na trasi dugoj više od šest kilometara postavljeni su stubovi i elektroinstalacije, čime su stvoreni uslovi za početak tehničkog prijema i poštanje u pogon. Nova elektroinfrastruktura omogućiće kvalitetno sbabdijevanje električnom energijom budućih sadržaja na području Bistrice i Đalovića klisure. 

U toku je izgradnja žičare od manastira Podvrh do ulaza u pećinu, probijanje otvora u pećinu, uređenje platoa ispred ulaza, kao i rekonstrukcija oko devet kilometara puta Gubavač-Bistrica sa izgradnjom novog mosta na rijeci Bistrici.

Vrijednost svih ugovorenih radova iznosi oko 23 miliona eura. 


UPRAVA JAVNIH RADOVA