Opština Bijelo Polje subvencionisaće javni linijski prevoz sa 40 000 eura, kako bi se pomogla da se nadoknade gubici u javnom prevozu zbog pada broja putnika i održe linije koje idu prema bjelopoljskim selima.

“Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj je u 2021. godini planirao kroz Nacrt mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za ovu godinu podršku firmama koje se bave javnim prevozom na teritoriji Bijelog Polja. Visina subvencije za troškove prevoza seoskog lokalnog stanovništva u javnom linijskom prigradskom drumskom saobraćaju, iznosi 4 centa po pređenom kilometru, što će siguran sam pomoći da prevoznici pokriju dobar dio potrošnje goriva” - saopštio je Slobodan Jelić, sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

On je kazao da je predviđena i podrška od 6 centi po pređenom kilometru za one linije prema udaljenim selima koje trenutno ne funkcionišu, a za koje zbog finansijske isplativosti niko nije bio zainteresovan.

“Na ovaj način želimo da stimulišemo prevoznike da ponovo pokrenu neke linije prema selima, a od čega će u krajnjem korist imati građani sa tih područja prema kojima trenutno ne ide javni prevoz” – zaključio je sekretar Slobodan Jelić.

Pravo na subvenciju troškova prevoza putnika seoskog lokalnog stanovništva, imaće oni prevoznici, kojima je Opština Bijelo Polje na osnovu javnog konkursa, dodijelila linije o obavljanju javnog linijskog gradskog i prigradskog saobraćaja.