Socijalni savjet Opštine Bijelo Polje održao je Desetu redovnu sjednicu, uz poštovanje epidemioloških mjera u velikoj sali Centra za kulturu.

Sjednicom je predsjedavao Veselin Gogić, a centralna tema je bila Strategija zapošljavanja u opštini Bijelo Polje za 2021. – 2025. godine, koju je sačinila Radna grupa Opštine Bijelo Polje.

Opšti je zaključak svih članova Socijalnog savjeta da je pandemija virusa COVID-19 usložila i onako kompleksu situaciju u ovoj oblasti u Bijelom Polju i značajno uvećala broj nezaposlenih.

Konstatovano je da na Zavodu za zapošljavanje i dalje nedostaje radne snage koje potražuje naša privreda, dok na drugoj strani imamo suficit neobučene i nekvalifikovane radne snage.

Članove Socijalnog savjeta, sekretari u Opštini Bijelo Polje Slobodan Jelić i Jasmin Ćorović su upoznali sa Nacrtom Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede, kao i Nacrtom Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godine, čije se usvajanje očekuje na Skupštini opštine Bijelo Polje zakazanoj za 30. mart.