Opština Bijelo Polje će u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine (5. jun) organizovati čišćenje gradskih plaža na Sinjavcu i Vidojevinama, čime će se priključiti globalnoj mreži obilježavanja.

U saradnji Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj sa preduzećem Komunalno "Lim" DOO biće izvršeno čišćenje obale na gradskoj plaži Sinjavac sa obije strane, kao i plaže Vidijevine u Rakonjama.

U svijetu se 5. jun obilježava kao Dan zaštite životne sredine, kao podsjećanje na 1972. godinu i tada održanu Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu, na kojoj se okupilo 113 država, koje su ustanovile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.

Pozivamo sve građane, da nam se pridruže u akciji čišćenja i da zajedno pošaljemo poruku o značaju očuvanja životne sredine.