U Bijelom Polju uskoro će početi realizacija projekta kojim će osobama sa smetnjama u razvoju biti omogućeno da vrijeme provode van kuće, bez pratnje roditelja.

Projekat "Predah roditeljstvu" koji je ocijenjen kao najbolji iz Crne Gore u okviru Inicijative sa socijalnu dimenziju na prostoru šest zemalja Zapadnog Balkana sprovodiće Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa".

Inicijativu za socijalnu dimenziju implementira njemačka nevladina organizacija ,,Arbeiter-Samariter-Bund“, a kako je kazao regionalni direktor te organizacije za Jugoistočnu Evropu, Elmir Bojadžić, cilj je bio podići svjesnost o uticaju, značaju i koristima Evropske unije.

On je dodao je da će biti održana i finalna konferencija na ministarskom nivou, koja će okupiti ministre socijalnog staranja sa područja Zapadnog Balkana.

U okviru ove inicijative učestvovalo je 65 opština, od kojih je 7 iz Crne Gore.

Direktor DC ,,Tisa“ Ensad Omerović zahvalio je na nagradi i kazao da mu predstavlja zadovoljstvo što je njihova ideja ocijenjena kao najbolja.

,,Naša ideja je da pilotiramo projekat ,,Predah roditeljsvtu“, jeste da omogućimo roditeljima djece sa smetnjama u razvoju da mogu svoje dijete ostaviti u dnevnom smještaju na 12 sati i obavljaju svoje obaveze. Kao zaključak ovog projekta uradili bi jednu analizu i pronašli potrebe za uvođenje ovakve usluge“ - kazao je Omerović.

Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Haris Malagić je istakao da je Opština Bijelo Polje uvijek bila inovativna, a posebno kada se radi o unapređenju socijalne i dječije zaštite.

,,Zato i očekujem da se ovaj projekat pokaže svrsishodnim, da bude pokazatelj unapređenja kvaliteta usluga roditeljima koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju, da im na neki način olakšamo i pomognemo" - zaključio je Malagić.

Mentorski proces u okviru inicijative za Crnu Goru vodila je Biljana Zeković iz SOS telefona Podgorica, koja je kazala da su šansu za izradu projekata imale lokalne samouprave, javne ustanove i NVO.