Predsednik Opštine Bijelo Petar Smolović sa saradnicima, obišao je šestočlana porodicu Furtula iz Čeoča, kojoj je u požaru izgorela porodična kuća.

Predsjednik je istakao da će Opština Bijelo Polje pomoći porodicu u skladu sa mogućnostima i uplatiti porodici Furtula 2000 eura, kao i pomoć u hrani, odjeći i higijeni.

“Vjerujem da će se uključiti šira društvena zajednica i da će pomoći da se Vaša patnja i teškoća prevazići izgradnjom novog stanbenog objekta“, kazao je predsjednik Smolović prilikom obilaska porodice Furtula.

Porodica Furtula je trenutno smještena je kod najbližih rođaka, a predsjednik Smolović je uputio poziv svim privrednicima i humanim ljudima da pomognu da ova porodica dobije krov nad glavom.