Žiri za dodjelu nagrade “3. januar” utvrdio je na današnjoj sjednici listu kandidata za to najveće opštinsko priznanje, koje se dodjeljuje svake godine za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju Opštine.

Nakon razmatranja prijedloga i dokumentacije dostavljene Skupštini opštine Bijelo Polje, na današnjoj sjednici Žiri je ustanovio listu kandidata koji formalno ispunjavaju uslove i kriterijume predviđene Odlukom o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske nagrade "3. januar" i sačinio listu potencijalnih dobitnika, na kojoj se ove godine našlo 11 predloga i to:                                                                                                                             

 1. Bokserski klub “Bijelo Polje” - predlagač: Grupa građana.
 2. Veselin Merdović (posthumno) - predlagač: Savjet MZ Rasovo.
 3. Gradski hor Bijelo Polje - predlagač: Grupa građana.
 4. JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” - predlagači: Roditelji korisnika.
 5. Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Bijelo Polje - predlagači: MZ Nedakusi, MZ Pavino Polje, MZ Rasovo i MZ Tomaševo.
 6. Radisav Pavićević, ugostiteljski radnik - predlagači: NVO “Udruženje manjinskih akcionara i radnika TUP Brskovo”, NVO “Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Opštine Bijelo Polje”, NVO “Jelovica”, NVO “Razvojni centar”, NVO “Bjelopoljski demokratski centar”, NVO “OTPOR BIJELO POLJE”, DOO Naš dom Simpo, DOO Kosta, DOO Holidej, AD TUP Brskovo- u stečaju i grupa građana.
 7. Saladin Dino Burdžović, književnik - predlagači: Ministarstvo vanjskih poslova - Generalni direktorat za konzularne poslove, akademik Zuvdija Hodžić, Generalni sekretar Crnogorskog PEN centra, Udruženje boraca NOR-a i antifašista Bijelo Polje.
 8. Služba zaštite i spašavanja Opštine Bijelo Polje - predlagači: Grupa građana.
 9. mr Suada Zoronjić, odbornica u Skupštini opštine Bijelo Polje i poslanica u Skupštini Crne Gore - predlagači: Grupa građana, Kolektiv O.Š “Nedakusi”
 10. Turistička agencija RAMS - predlagač: Stalna radna grupa za Regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi-Regionalna kancelarija Nikšić.
 11. Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac - predlagači: DOO Logopetski centar “Logo školica”, NVU Forum Muslimana Bijelo Polje, NVU Spasi svoj život, NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje, NVO “Niti”, Udruženje mladih volontera “Iskra”, NVO “Brain”, NVO “Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje”, građanin i Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje.

Koji će od pristiglih predloga dobiti najveće priznanje Opštine Bijelo Polje, nakon provjere procedure i forme, odlučiće žiri na narednoj sjednici žirija za dodjelu nagrade “3. Januar” kojim predsjedava dr Elvir Zvrko, a čiji su članovi Tatjana Šebek, Aladin Osmanović, Irfan Salković, Nikola Radonjić, dr Kenan Erović i Izet Erović.