Profesor Arhitektonskog fakulteta Rifat Alihodžić dobitnik je Priznanja Univerziteta Crne Gore (UCG) za rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na tom fakultetu.

Vijeće Arhitektonskog fakulteta UCG, koje ga je predložilo za priznanje, prepoznalo je njegov sveukupni istraživački i umjetnički rad kao kontinuiran i konzistentan, ističući među rezultatima u 2021. godini, međunarodno priznanje za realizovani projekat Kuća maslina, u Starom Baru.

"Za ovo arhitektonsko djelo, Alihodžić je sa saradnicima, na tradicionalnoj BIG SEE AWARD arhitektonskoj manifestaciji u Ljubljani, dobio nagradu i učešće za GRAND PRIX", kaže se u saopštenju.

Kuća maslina je među pet odabranih objekata, predstavljala Crnu Goru na manifestaciji arhitektonskog stvaralaštva PIRANESI AWARD 2021, u Sloveniji.

Još jedan uspjeh ovog projekta je što je selekcioni žiri Saveza arhitekata Crne Gore nominovao za prestižnu nagradu Mies van der Rohe, u Barseloni, u Španiji, a od njihovog žirija je prihvaćena za dalju proceduru, koja će biti okončana ove godine.

„Projekat Kuća maslina u Starom Baru, čija je izgradnja završena prošle godine, predstavlja već priznat primjer transpozicije tradicionalne arhitekture u savremeni kreativni izraz. U njemu su implementirani teorijski stavovi koje u svojim istraživanjima zastupam, a na ovom dijelu smo ih, kao tim, i praktično primijenili“, kazao je profesor Alihodžić.

Za nagradu, koju mu je uručio rektor UCG Vladimir Božović, kaže da je respektabilno priznanje koje obavezuje i stimuliše na dalji istraživački i umjetnički rad.

„Imponuje kada se nađete među dvadesetak koleginica i kolega Univerziteta Crne Gore koji su dali najveći doprinos u naučnim i umjetničkim dostignućima“, naveo je Alihodžić.

Za istraživanja kojima se bavi kaže da predstavljaju kontinuitet baziran, uglavnom, na ispitivanju fenomena arhitektonske kompozicije i transpozicije tradicionalne arhitekture u savremeni arhitektonski izraz.

„To će i u 2022. godini predstavljati istraživački izazov jer su predmetne teme neiscrpne, a neće se propustiti prilika da budu implementirane i u praksi, na nekom od sljedećih objekata“, zaključuje Alihodžić.