Opština Bijelo Polje nastavila je aktivnosti na unapređenju lokalne putne infrastrukture, a u proteklim danima završeni su radovi na asfaltiranju novih putnih pravaca ka poljoprivrednim gazdinstvima u Vraneškoj dolini.

Novi asfalt na lokalnom putnom pravcu Mahala - Bijeli potok – Žuber znači mnogo za mještane ovog kraja, ističe predsjednik MZ Pavino polje Slobodan Leković.

„Svjedoci smo da su urađeni prvi metri asfalta u ovoj godini. To je urađeno zajedničkom aktivnošću Opštine Bijelo Polje preko IFAD programa i svjedoci ste da je okupljen veliki broj građana koji isakazuju zadovoljstvo sa željom da se nastavi ovaj put i dalje“ – istakao je Slobodan Leković predsjednik MZ Pavino polje.

On ističe da je ovaj putni pravac izabran i iz razloga što ovdje 40-tak domaćinstava, a da se ovaj putni pravac nastavlja prema katunima na Drenovcu, prema Stožeru i to je najkraća veza sa ovim selom.

„Upravo ovdje imamo dva ugledna farmera koji imaju 60tak grla krupne stoke, pa odmah tu na stotinak metara još 10tak grla. Dok tamo u selu gdje nam je želja da dođe ovaj asfalt imaju još nekolike farme od 20tak grla stoke i zbog toga samom izgradnjom ovog puta i asfalta stvorili bi se osnovni preduslovi da ti ljudi ostanu tu da žive i nastave sa ovom veoma zahtjevnom i teškom djelatnošću“ – zaključio je Leković.

Asfaltiranjima koje se privode kraju kroz IFAD 2021 obuhvaćeno je 12 putnih pravaca, sa oko 3 kilometra puteva na seoskim područjima. Uskoro se očekuje početak realizacije IFAD programa za ovu godinu, kojim je planirano asfaltiranje 13 putnih pravaca na teritoriji bjelopoljske opštine.