Svake godine obilježavanje svjetskog dana borbe protiv AIDS-a fokusira se na određenu temu, a ove godine slogan je „Izjednačiti“ - “Equalize”, što je poziv na akciju.

To je podsticaj za sve, da radimo na aktivnostima potrebnim za rješavanje nejednakosti kao pomoći u okončanju AIDS-a.

Ove aktivnosti uključuju: povećanje dostupnosti, kvaliteta i prikladnosti usluga za liječenje, testiranje i prevenciju HIV-a, tako da svi dobiju potrebne usluge i eformu zakona, politika i praksi kako bi se uhvatili u koštac sa stigmom i isključenošću sa kojima se suočavaju osobe koje žive s HIV-om, kao i ključne marginalizirane grupe stanovništva, tako da se svima iskazuje poštovanje, da su prihvaćeni i dobrodošli.

Iz Instituta za javno zdravlje su saopštili da je HIV virusom u Crnoj Gori inficirano oko 400 osoba, od čega se pretpostavlja da petina nije svjesna da je zaražena.

”Jedna petina ljudi, koji imaju HIV infekciju, uopšte nemaju predstavu da su inficirani, ne znaju da imaju HIV infekciju, i tu moramo da uložimo dodatne napore kako bismo do tih ljudi došli, odnosno da unaprijedimo testiranje, da postane dostupnije ljudima koji su u većem riziku od ovih infekcija”, kazala je šefica Odsjeka za polne bolesti Instituta za javno zdravlje Alma Čičić.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu trenutno sa HIV-om živi oko 38,4 miliona osoba, a od početka epidemije do sada je umrlo 40,1 miliona.