Činjenica da se dokumenti čuvaju u elektronskom obliku omogućava bržu i lakšu komunikaciju između sekretarijata i službi i to podrazumijeva brže rješavanje zahtjeva građana/ki i veću transparentnost – naveo je rukovodilac Službe za zajedničke poslove Bojan Obradović

Investiranje u informacioni sistem i nabavku opreme, u Opštini Bijelo Polje je rezultiralo otvranjem najsavremenije elektronske pisarnice u Crnoj Gori.

E-pisarnica je prvi korak ka uspostavljanju moderne i savremene uprave, koja objedinjuje rad svih sekretarijata i službi.

– Time smo obezbijedili bolji uvid u poslovanje, praćenje i kontrolu procesa rada. Činjenica da se dokumenti čuvaju u elektronskom obliku omogućava bržu i lakšu komunikaciju između sekretarijata i službi i to podrazumijeva brže rješavanje zahtjeva građana/ki i veću transparentnost – naveo je rukovodilac Službe za zajedničke poslove Bojan Obradović.

Proces rada opštinskih organa je maksimalno ubrzan jer se ne gubi vrijeme na dostavljanje predmeta organima uprave preko dostavljača, već se automatski nakon predaje zahtjeva od stranke nadležnom rukovodiocu elektronski dostavlja zahtjev, koji ga potom jednim klikom dostavlja u rad referentu nadležnom za odlučivanje. Nakon što referent odradi rješenje po zahtjevu, a rukovodilac ga potpiše stranka na portalu može vidjeti da li je njen predmet završen. U pripremi je i SMS servis pa će stranka o promjeni statusa predmeta biti obaviještena porukom.

– Pisarnica je napravljena tako da građanima omogućava brzu predaju zahtjeva koje referenti momentalno skeniraju a zauzvrat stranci daju pečatiranu potvrdu o predaji zahtjeva, dok se nadležnom organu Opštine zahtjev, nakon skeniranja u građanskom birou, elektronski pojavljuje na dalju realizaciju. Na potvrdi o prijemu podneska stranka može da vidi kojoj službi i koje vrijeme je predala zahtjev, koji je djelovodni, odnosno upisnički broj predmeta, na šta se zahtjev odnosi (klasa zahtjeva) a naveden je i krajnji rok za koji stranka može očekivati rješenje po predatom zahtjevu – ističe Obradović.

Ono što je jedinstveno u Crnoj Gori, a tiče se građana Bijelog Polja je to što se na potvrdi nalazi QR kod za brz pristup portalu "Moj predmet" na kojem se može vidjeti status predmeta predatog organu lokalne uprave.

– Moram da pohvalim rad Odjeljenja građanskog biroa i pisarnice gdje radnici skeniraju više od 500 strana dnevno, a od početka avgusta 2022. godine otkad je počela sa radom e-Pisarnica, zavedena su 72.002 predmeta i skenirano 172. 969 stranica.

Obradović naglašava i da je Opština Bijelo Polje proglašena za najtransparentniju opštinu u Crnoj Gori i da su otišli korak dalje i napravili sajt na kojem se mogu naći svi zahtjevi i obrasci potrebni za regulisanje prava građana u Opštini, razvrstane po sekretarijatima i službama.

Prijava komunalnih problema

– U prethodnom periodu rađeno je i na unapređenju drugih servisa, pa je napravljena stranica na kojoj građani mogu ukucavanjem jedinstvenog matičnog broja pogledati poresko zaduženje i preuzeti rješenje o porezu na nepokretnosti. Takođe smo napravili i sajt za investicije, na engleskom i našem jeziku, na kojem se mogu vidjeti sve procedure za osnivanje preduzeća u Bijelom Polju, olakšice, pa sve do vizuelno predstavljenih biznis zona u Bijelom Polju. Taj sajt je velikim dijelom doprinio dobijanju BFC sertifikata opštini Bijelo Polje – pojasnio je Obradović

Opština Bijelo Polje je prva na sjeveru Crne Gore uvela "Sistem 48" na kojem građani putem veb ili android aplikacije mogu prijaviti komunalni problem organu lokalne uprave.

DAN/MILOVAN NOVOVIĆ