Situacija u Bijelom Polju nakon prestanka padavina polako se normalizuje, ali sve službe moraju pratiti situaciju na terenu i reagovati pravovremeno u cilju zaštite ljudi i njihove imovine, saopšteno je iz Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje.

Iz Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje navode da su danas sve službe lokalne samouprave bile na terenu počevši od Sekretarijata za stambeno komunalne poslove koje koordinira svim aktivnostima u saradnji sa Komunalno Lim DOO, Vodovoda Bistrica DOO, Sekretarijatom za inspekcijske poslove, Komunalnom policijom i Službom zaštite i spašavanja uz napomenu da je Opštinski tim u stalnoj komunikaciji i blagovremeno obavještavati javnost o situaciji u Bijelom Polju.

U odnosu na situaciju sa terena, a shodno lokalnom Planu zaštite od poplava, danas je sprovedeno niz aktivnosti: 

  • Izvršena evakuacija porodice Korać, a mašine su angažovane na saniranju posljedica na svim navedenim tačkama;
  • Odčepljen propust kod Romskog naselja u Rakonjama;
  • U ulici ispred OŠ “Marko Miljanov” gdje je bio začepljen odvod za atmosferske vode, ekipe uspješno otčepile propust i zaštitile školu od poplave;
  • Ekipe Službe zaštite i spašavanja, Sekretarijata za inspekcijske poslove i Komunalne policije vršile obilazak lokalnih putnih pravaca uz kritične vodotoke i atmosferske akumulacije, vršeći procjenu o potrebi eventualnih zatvaranja za saobraćaj putnih pravaca;
  • PR Služba zadužena za informisanje građana i medija o aktivnostima koje Opštinski tim za zaštitu i spašavanje sprovodi

PORODIČNI VODIČ ZA REAGOVANJE U SLUČAJEVIMA PRIRODNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA