Članovi Savjeta za osobe sa invaliditetom Skupštine opštine Bijelo Polje posjetili su udruženja okupljena u koaliciji „Savez“, Dnevni centar „Tisa“ i „Mala grupna zajednica“.

Posjeta je realizovana u cilju informisanja članova Savjeta sa radom i servisima pomenutih Udruženja koje pružaju djeci sa smetnjama u razvoju, kao posebno ranjivoj populaciji.

Predstavnici Udruženja prilikom posjete su iskazali zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa lokalnom samoupravom, koja će kako su uvjereni, biti dodatno intenzivirana kroz saradnju sa skupštinskim Savjetom za osobe sa invaliditetom.

Članovi Savjeta su iskazali spremnost da dodatno rade na poboljšanju uslova rada i funkcionisanja udruženja koja se bave ranjivom populacijom u našem gradu.  

U delegaciji skupštinskog Savjeta osoba sa invaliditetom pored predsjednika dr Admira Hasića, bili su i članovi Una Lješnjak, Eldina Džogović i Neđeljko Bulatović, dok je predstavnik lokalne samouprave bio rukovodilac Odjeljenja za ljudska i manjinska prava Miloš Kljajević.