Zahtjev

Izrada tehničke dokumentacije za ugradnju lifta u zgradi Opštine za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

03/02/2020
Obavještenje Izrada tehničke dokumentacije za ugradnju lifta u zgradi Opštine za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom 03/09/2020
Ugovor Izrada tehničke dokumentacije za ugradnju lifta u zgradi Opštine za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom 03/12/2020