srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021. godine 04 decembar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o bodžetu Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu 29 novembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu 15 novembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu 15 novembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama 29 oktobar 2019
Zapisnik sa centralne javne rasprave povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu 15 oktobar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu 02 oktobar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o porezu na nepokretnosti 17 septembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte 02 septembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti 02 septembar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o članskom doprinosu turističkim organizacijama 09 avgust 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama 24 jul 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o članskom doprinosu turističkim organizacijama 24 jul 2019
Izvještaj i zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2019-2023. godine 24 jun 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata 14 jun 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 07 jun 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2019 – 2023. godine 03 jun 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama 30 april 2019
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba za 2019.godinu 30 april 2019
Javna rasparava o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje za period od 2019 godine do 2024 godine 25 april 2019
Go to top