srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o lokalnim komunalnim taksama 15 april 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019.godinu 11 april 2019
Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu i Nacrta odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu 10 decembar 2018
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za integracije Roma za period 2018-2022 godine 04 decembar 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019. godinu 30 novembar 2018
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2019. godinu i Nacrta odluke o izmjeni Odluke Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu 30 novembar 2018
Javna rasprava povodom Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa 23 novembar 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za period 2018-2022. godine 13 novembar 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Nedakusi 29 oktobar 2018
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2018-2021. godine 03 oktobar 2018
Javna rasprava povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu - DOO „Farma Franca“ 05 septembar 2018
Javna rasprava povodom procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta - Lukač Bernard 20 avgust 2018
Javna rasprava povodom Nacrta strategije razvoja sporta u opštini Bijelo Polje za period od 2018-2021.godine 13 avgust 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021.godine 26 jul 2018
Javna rasprava povodom Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Potkrajci 14 jun 2018
Javna rasprava povodom nacrta Statuta Opštine Bijelo Polje 26 april 2018
Javna rasprava povodom nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje 26 april 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bijelo Polje 05 mart 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022 05 mart 2018
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018. godinu 05 februar 2018
Go to top