Sekretarijat za izgradnju opštine Bijelo Polje izdao je obavještenje za izmjenu režima saobraćaja na putnom pravcu Lipnica - Livadice, na dijelu puta na kojem se vrši sanacija klizišta izgradnjom potpornog zida.
Izmjena režima sabraćaja počinje od petka, 19.04. do 05.05.2024. godine.
U vrijeme izmjene režima sabraćaja, saobraćaj se totalno obustavlja u slučaju da postoji alternativni puta za mještane, u suprotnom saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom trakom.