Juče je u Bijelom Polju potpisan Sporazum o saradnji JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“. Sporazum su potpisali direktori ovih ustanova Salko Luboder i Milko Kovačević, koji su izrazili zadovoljstvo zbog potpisivanja ovog dokumenta, konstatujući da je sporazum potvrda i kruna dugogodišnje plodne i profesionalne saradnje dvije institucije.

Poručili su da će se truditi da ovaj sporazum ima svoje oživotvorenje kroz zajedničko djelovanje na realizaciji programa iz različitih oblasti kulture i umjetnosti.

“Bijelo Polje je prepoznato kao multinacionalna sredina sa ustanovama kulture koje afirmišu multikultiralnost, što je kompatibilno sa programskom profilacijom Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Njegovanje i unapređenje suživota i kulture svih naroda u Crnoj Gori tradicionalna je vrijednost našeg društva koju ćemo čuvati i prezentovati u svoj njenoj ljepoti različitosti”.

Luboder i Kovačević, usaglasili su koncept saradnje i predložili zajedničku aktivnost u realizaciji programa iz oblasti pozorišne, likovne i muzičke umjetnosti.

Jedan od planiranih programa, odnosi se na pozorišnu predstavu koja će biti rađena prema motivima legende o ljubavi dvoje ljudi različitih vjeroispovijesti – Pave i Ahmeta, koja je odlukom Uprave za zaštitu kulturnih dobara na Cetinju, proglašena kulturnim dobrom. Smatraju da će pretakanje ove legende u pozorišnu priču biti od posebne važnosti i jedan on najljepših simbola multikulturalnosti i multietičnosti, ne samo na našim prostorima nego i šire.

Nakon potpisivanja sporazuma, direktor JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder, donirao je knjige u izdanju ove ustanove i časopise za kulturu, nauku i društvena pitanja „Kod“ Narodnoj biblioteci JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“. Direktor bjelopoljskog Centra za kulturu Milko Kovačević, naglasio je da se i na ovaj način afirmiše duh dobre saradnje i partnerskog odnosa dvije institucije.