Komunalna policija Opštine Bijelo Polje, svakodnevno organizovanim prisustvom na terenu sprovodi pojačane aktivnosti na kontroli i očuvanju komunalnog reda.

Prethodnih dana je po prijavama gradjana, u mjestima Vranštica i Lozna, konstatovano narušavanje komunalnog reda, nepropisnim odlaganjem komunalnog otpada.

Na osnovu zaprimljenih prijava, od strane gradjana, komunalni policajci su protiv dva naša sugradjanina podnijeli Zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog nepropisnog odlaganja komunalnog otpada van mjesta predvidjenog za tu namjenu. Takodje je, u saradnji sa gradjanima i aktivistima NVO "Euromost", spriječeno odlaganje otpada na uredjenoj lokaciji na obali rijeke Lim u naselju Nikoljac, što naglašavamo kao odličan primjer saradnje u cilju očuvanja životne sredine.

Pozivamo nase sugradjane da čuvaju životnu sredinu,poštuju komunalni red i svaku nepravilnost prijave na call centar Komunalne policije: 067/001-009, te da partnerskim odnosom svi zajedno čuvamo životnu sredinu i doprinesemo da naš grad bude čistiji i ljepši.