Predstavnici Opštine Bijelo Polje i predstavnici izabranog izvođača radova na izgradnji obaloutvrde sa šetalištem uz Lim, konzorcijum "Kolubare" i "HSV"-a, obišli su trasu na Limu.
Početak radova na projektu vrijednom 4,2 miliona eura očekuje se uskoro a rok za završetak radova je 18 mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao.
Šetalište će biti dužine 650 metara a grad će dobiti novi, ljepši izgled.