Poštovani posjetioci,

ovdje možete preuzeti dokumenta koja se tiču ostvarivanja funkcija Budžeta Opštine Bijelo Polje:

 

 BUDŽET 2024.

Odluka o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu

 

BUDŽET 2023.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2023. godinu

Završni račun budžeta Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu

Odluka o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu

 

 

BUDŽET 2022.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu

Završni račun budžeta Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta-II kvartal

Mašinski čitljiva Odluka o budžetu Opštine Bijelo Polje

Odluka o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu

 

BUDŽET 2021.

Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021.godinu

Odluku o izmjeni odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2021.godinu

Mašinski čitljiva Odluka o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu

Odluka o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2021.godinu

Završni račun budžeta Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu

Vodič kroz budžet za građane za 2021.godinu

Mašinski čitljiva Odluka o budžetu Opštine Bijelo Polje

Odluka o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu

 

BUDŽET 2020.

Odluku o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu

Vodič kroz rebalans budžeta za građane

Mašinski čitljiva Odluka o izmjeni odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu

Odluka o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu

Mašinski čitljiv Završni račun budžeta Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu

Završni račun budžeta Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu

Vodič kroz budžet za građane za 2020.godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta-III kvartal

Mašinski čitljiva Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.god

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu - I kvartal

 

BUDŽET 2019.

Odluka o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta-III kvartal

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta-II kvartal

Izvještaj o izvršenju budžeta-I kvartal

Vodič kroz budžet Opštine Bijelo Polje za građane za 2019. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu

 

BUDŽET 2018.

Odluka o završnom računu Opštine Bijelo Polje za 2018. godine

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018. godinu

Odluka o privremenom finansiranju opštine Bijelo Polje u periodu januar-mart 2018. godine

 

BUDŽET 2017.

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2017. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2017. godinu+

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu

Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2017. godinu

 

BUDŽET 2016.

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2016. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu

Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2016. godinu

 

BUDŽET 2015.

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2015. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2015. godinu

 

BUDŽET 2014.

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu

 

BUDŽET 2013.

Odluka o usvajanju završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu

 

BUDŽET 2012.

Izvjestaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu

 

BUDŽET 2011.

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2011. godinu

Odluka o usvajanju završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2011. godinu

Obrazloženje završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2011.godinu

Izvještaj o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2011. godinu

Ekonomska klasifikacija - izvještaj o novčanim tokovima za 2011. godinu

Funkcionalna klasifikacija - izvještaj o novčanim tokovima za 2011. godinu

 

O Budžetu

Budžet Opštine je osnovni instrument finansiranja javnih rashoda, kojim raspolaže opština radi izvršavanja ustavom i zakonima

utvrđenih zadataka i funkcija. Težnja naše Opštine je da na konstruktivan način doprinose kreiranju što kvalitetnije budžetske

politike u Bijelom Polju.

Želja nam je da što veći broj pojedinaca i organizacija podstaknemo da se, u skladu sa interesovanjima, uključe u praćenje

budžetske politike Opštine Bijelo Polje i na taj način doprinesu efikasnijem i efektivnijem planiranju Budžeta Opštine.

Nadamo se da ćemo što većem broju gradjana približiti klasifikaciju budžeta i omogućiti bolje razumijevanje samog budžetskog

procesa. Smatramo da je neophodno da, ne samo kroz javne rasprave, već i putem web-a sa svojim korisnim prijedlozima ili

sugestijama, doprinosite i aktivno učestvujete u kreiranju svih onih pitanja koje se tiču naše društvene zajednice.

Smatramo da postoji realna potreba da se građanima budžet predstavi u cijelosti, kao i stavke koje nam znače puno u tekućoj,

kao i u narednim godinama.

 

Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje

 

Građani o Budžetu!

Vaš komentar je prilika da unaprijedimo rad na ostvarivanju budžetskih funkcija i da, kroz zajedničko djelovanje na transparentan

način poboljšamo obavljanje javnih finansija u našem gradu. Vaše mišljenje nam je važno.

Ukoliko želite da uputite pitanje ili komentar možete nam pisati na sljedeće adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                                                                                               

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

 

PROPISI I AKTI O BUDŽETU

 Zakon o finansiranju lokalne samouprave

 

FISKALNA DECENTRALIZACIJA

Preporuke NALAS - a za lokalna vladina udruženja o pravilima i postupcima pregovaranja o Budžetu

 Kako uspješno voditi pregovore o Budžetu?