GRAĐANSKI BIRO

 

Kontakt telefon: +382 (0) 50 431 486
Mob/tel: 067 607 433
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: Ul. Slobode br. 5, 84000 Bijelo Polje

 

 

GRADJANSKI BIRO

 

U okviru Gradjanskog biroa funkcionišu šalteri sljedećih sekretarijata i službi:

 

- Služba Predsjednika opštine i Glavnog administratora

- Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

- Sekretarijat za uredjenje prostora i održivi razvoj

- Sekretarijatii ostale službe

 

Gradjanski biro koji funkcioniše u okviru Sekretarijata za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti, vrši poslove koji se odnose na:

 

- prijem svih vrsta zahtjeva od strane gradjana;

 

- obradu i sistematizovanje zahtjeva;

 

- davanje upustava i pružanje informacija gradjanima i drugim

zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne

uprave;

 

- izdavanje formulara i obrazaca za podnošenje zahtjeva radi

realizacije prava i obaveza gradjana i drugih subjekata,

 

            - praćenje stanja i predlaganje mjera u vezi organizacije i rada organa

           lokalne uprave, u vezi sa ostvarivanjem funkcija Građanskog biroa;

  

 

- ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, koji se

nalaze u radu organa lokalne uprave i službi;

 

- uručivanje rješenja i drugih akata iz službene evidencije strankama

koje donose organi lokalne uprave;

 

- izdavanje radnih knjižica i potrvrda o životu radi ostvarivanja redovnih

mjesečnih primanja (penzija i dr.) iz zemlje i inostranstva;

 

- arhiviranje i čuvanje akata organa lokalne uprave i službi;

 

- ovjera potpisa, rukopisa i prepisa;

 

- vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugi propisima.

 

Lokalna samouprava preko gradjanskog biroa, na ovaj način omogućava da gradjani na efikasniji i racionalniji način, na jednom mjestu, dobiju punu i pravu informaciju o načinu i uslovima ostvarivanja svojih prava.