Na osnovu člana 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim zajednicama („Sl.list CG“ – opštinski propisi br. 29/08), Odbor za Statut i propise Skupštine opštine Bijelo Polje,na sjednici održanoj 28.12. 2008 godine, utvrdio je prečišćen tekst Odluke o mjesnim zajednicama.

Prečišćen tekst Odluke o mjesnim zajednicama sadrži Odluku o mjesnim zajednicama („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 18/05) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama („Sl.list CG“ – opštinski propisi br. 29/08).

 

Broj: 02-6403/71

Bijelo Polje,28.12.2008 god.

 

Odbor za Statut i propise Skupština opštine Bijelo Polje

Predsjednik,

Danilo Vojinović, s.r.

 

ODLUKA O MJESNIM ZAJEDNICAMA