Poštovani kandidati,


Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji isunjavaju uslove javnog konkursa  koji je   Opštine Bijelo Polje , dana 23.02.2024.godine objavila , za radno mjesto: Pomoćnik Sekretara Sekretarijata za planiranje i uredjenje prostora , održati dana 29.04.2024. godine (petak) u 08:0h, u prostorijama br 41. na trećem spratu opštine .

Provjera kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta poćinje testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapredjenje procesa rada ,odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje.

Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na na testiranju u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervijuu.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa.

  • Abdulah Dobardžić

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Kontakt tel: 069/875982