CRNA GORA

OPŠTINA BIJELO POLJE

SKUPŠTINA OPŠTINE

-Žiri za dodjelu nagrade „3 januar“-

Broj: 02-5776/1

Bijelo Polje, 19. 12. 2014.god. 

Na osnovu čl. 8 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske nagrade „3.januar“ („Sl.list RCG“ – Opštinski propisi br. 30/07), („Sl.list CG“ Opštinski propisi 40/10), člana 13 i 14 Poslovnika o radu Žirija za dodjelu Nagrade „3.januar“, Žiri na sjednici održanoj dana 17.12. 2014 godine utvrdio je listu predloženih kandidata koji ispunjavaju formalno pravne uslove, za najveće Opštinsko priznanje Nagradu „3. januar“ i to :

 

1. JU OŠ „Risto Ratković“ Bijelo Polje, za rezulate u oblasti prosvjete – predlagač školski odbor i savjet roditelja ;

2. Saladin Dino Burdžović, za rezultate iz oblasti kulture - predlagač ALMANAH;

3. Nada Pavićević, za rezultate u oblasti prosvjete i kulture, predlagač - grupa gradjana;

4. Tomislav Tomović, , za rezultate u oblasti prosvjete, - predlagač, grupa gradjana ;

5. Nina Popović, za postignute rezultate iz stambeno komunalne oblasti – predlagač NVO „ Klub Kulture “;

6. Radomir Ilić, za rezultate iz oblasti prosvjete, predlagač - Grupa gradjana;

7. TV SUN, za rezultate u oblasti javnog informisanja i kulture – predlagač NVO Sektor;

8. Ranko Radović , za rezultate u oblasti kulture - predlagač, lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje;

9. Blagoje Vujisić , za rezultate u oblasti prosvjete predlagač, grupa gradjana; .

ŽIRI ZA DODJELU NAGRADE „3. JANUAR“