Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Glavni administrator
Bijelo Polje, 29.12.2014. godine

 

Opština Bijelo Polje
Svim organima lokalne uprave i javnim službama

 

Bijelo Polje

Povodom predstojećeg praznika-Nove godine i vjerskog praznika Božića neradni dani su 1., 2., 6., 7. i 8. januar 2015. godine

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl.list RCG”, br. 27/07 i 36/13), Nova godina praznuje se 1. i 2. januara

Dakle, za novogodišnje praznike neradni dani su: četvrtak i petak 1. i 2. januar.

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG, br. 56/93), vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić: 6, 7. i 8. januara.

Neradni dani za vjernike pravoslavne vjeroispovjesti za vrijeme  Božićnih praznika su: utorak 6. januar- Badnji dan, srijeda i četvrtak 7. i 8. januar – Božić.

Organi lokalne samouprave, javne službe i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili Opštinu.

 

 

 

v.d. glavnog administratora

Ajsela Pačariz