Za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama