Komisija je nakon sprovedenog ocjenjivanja i bodovanja pisanog testa sačinila listu kandidata koji su zadovoljili neophodan kriterijum od minimum 50% odgovora i samim tim stekli uslov za usmeni interviju koji će biti održan 26.01.2015 godine, u prostorijama Opštine Bijelo Polje za kandidate koji su uspješno uradili pisani test tj. minimum 50% i više.