Usmeni intervju za kandidate koji su uradili 50% pisanog testa održaće se 26.01.2015 godine u velikoj skupštinskoj sali.

Zavisno od organa lokalne uprave koji je raspisao javni oglas na koji kandidati ispunjavaju uslov oglasa i koji su uradili 50% pisanog dijela testa termin usmenog intervjua je sledeci:

 

-Uprava javnih prihoda 8.00 h

 

-Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti 8.45 h

 

-Sekretarijat za finansije 9.30 h

 

-Direkcija za izgradnju i investicije 10.15 h

 

-Služba menadžera 11.00 h

 

-Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj 11.45 h

 

-Služba za unutrašnju reviziju 12.30 h

 

-Služba za protokol 13.15 h

 

-Služba zaštite 14.00 h

 

-Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 14.45 h

 

-Služba za zajedničke poslove 15.30 h