Spisak kandidata/kinja za instruktore/ke možete preuzeti ovdje...pdf