Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam

 

 DVADESET PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

Sjednica će se održati 28.06.2024. godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 10 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Pred­log Od­lu­ke o Za­vršnom ra­ču­nu Bu­dže­ta Opšti­ne za 2023. go­di­nu;
  2. Iz­vje­štaj o radu za 2023. go­di­nu, DOO "Par­king - ser­vis" Bi­je­lo Po­lje;
  3. Iz­vje­štaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja ko­mu­nal­nih dje­lat­no­sti za 2023.go­di­nu,DOO "Ko­mu­nal­no-Lim" Bi­je­lo Po­lje;
  4. Iz­vje­štaj o realizaciji Programa obavljanja vodosnabdijevanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2023.go­di­nu, DOO Vo­do­vod "Bi­stri­ca" Bi­je­lo Po­lje;
  5. Izbor, imenovanja i razrješenja.

 

U slučaju Vaše spriječenosti da prisustvujete sjednici Skupštine, potrebno je da obavijestite Službu Skupštine na telefon 431-682 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

                                                                                                          Predsjednik,

                                                                                                               Ernad Suljević s.r.