Važna dokumenta koja se tiču postavljanja privremenih objekata možete preuzeti u dolje navedenim linkovima:

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

Uredba o visini naknade za izdavanje urbanistickih odnosno tehnickih uslova za privremene objekte utvrdjene programom privremenih objekata

Program privremenih objekata za područje Opštine Bijelo Polje za period od 2019. do 2024. godine

Program privremenih objekata (zip)

Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradjenje privremenih objekata uredjaja i opreme

Tabelarni pregled objekata po zonama

Obrazac zahtjeva

Uputstvo o proceduri postavljanja / građenja / uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Bijelo Polje

 

Zahtjeve, urbanističko tehničke uslove i obavještenja pogledati u dolje navedenim linkovima:


Podneseni zahtjevi


Urbanističko tehnički uslovi


Obavještenja