D.O.O . "Komunalno-Lim" Bijelo Polje

 

 

Muradif Grbović, direktor
 
Adresa: Ulica Živka Žižića br. 24
84000 Bijelo Polje, Crna Gora
Tel/fax:  + 382 (0) 50 683 000;
Dežurni broj:+ 382 (0) 68 015 999;
Informacije o naplati: + 382 (0) 68 052 410;
Računovodstvo: + 382 (0) 68 683 003;
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

Djelokrug poslova

 

Djelokrug poslovanja DOO "Komunalno-Lim", se odnosi na poslove koji se mogu svrstati u dvije oblasti od javnog interesa, a to su:

1. Individualna komunalna potrošnja

2. Zajednička komunalna potrošnja

 

Oblast individualne komunalne potrošnje obuhvata sljedeće poslove:

- pružanje usluga sakupljanja, transporta i deponovanja smeća;

- pružanje pogrebnih usluga i održavanje gradskih groblja i  gradske kapele;

- pružanje pijačnih usluga i održavanje gradske tržnice;

- pružanje usluga parnog grijanja.

 

Poslovi iz domena zajedničke komunalne potrošnje se svrstavaju u nekoliko posebnih kategorija, a to su:

- održavanje i čišćenje parkova i drugih zelenih površina;

- održavanje i čišćenje ulica , saobraćajnica, trotoara;

- održavanje i čišćenje ulica, trotoara i gradskih saobraćajnica u zimskim  uslovima

- pranje i polivanje ulica i trotoara;

- održavanje i zaštita lokalnih puteva.

 

Obim poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje utvrdjen je Programom planiranih radova i ugovorom sa Sekratarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Bijelo Polje.

Sve nabrojane kategorije poslova su veoma značajne i osjetljive, jer od uspješnosti ažurnosti i obima njihovog vršenja bitno zavisi funkcionisanje čitavog komunalnog sistema, što čini nezamjenljiv uslov za normalno odvijanje života i rada svih gradjana i privrednih subjekata u gradu.

 

 DOKUMENTA

 

Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu

Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu

Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022.godinu

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godine

Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu

Plan i program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu sa finansijskim planom poslovanja

Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu

Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za 2019.godinu

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu i plan rada za 2018. godinu sa finansijskim planom

Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu i plan rada za 2017. godinu sa finansijskim planom

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu i plan rada za 2016. godinu sa finansijskim planom

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno-Lim Biijelo Polje

Program rada za 2014. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Program rada za 2012 godinu

Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu

Odluka o izboru Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalno – stambenu djelatnost „Lim“