Dženita Suljević, direktorica

Tel/fax: +382 (0) 50 433 651

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Opšte informacije

Osnivanje Centra za podršku djeci i porodici je bio strateški cilj u oblasti sektora socijalne zaštite  LPA za djecu u Bijelom Polju. Centar je osnovan od strane Opštine Bijelo Polje uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde i UNICEF.

JU Centar za podršku djeci i porodici otvoren je 01.08.2008. godine i  predstavlja prvi javni servis u Crnoj Gori za sveobuhvatnu zaštitu i prihvat djece koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, mučenja i drugih oblika nasilja, za djecu koja nemaju adekvatnu brigu od strane porodice i  društva, djecu koja su iz bilo kojih razloga dovedena u razne oblike neprihvatljivog ponašanja ili su u sukobu sa zakonom.  

Usluge:

Centar u skladu sa svojim djelatnostima pruža dvije vrste usluga:

  • Sveobuhvatna zaštita i prihvat djece koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i njihove nenasilne roditelje
  • Programe za pomoć i zaštitu djece koja su u riziku

Program rada Centra namijenjen je kriznim situacijama kada nije moguće na bezbjedan način pružiti kombinaciju neophodnih programa u roditeljskoj ili hraniteljskoj porodici, hitnim intervencijama, pomoći i podrška djeci i porodici.  

Saradnici:

Opština Bijelo Polje, Centar za socijalni rad,  Područna jedinica policije Bijelo Polje, druge NVO, mediji, zdravstvene ustanove, Centar za kulturu, prosvjetne ustanove itd.


DOKUMENTA

Program rada za 2021.godinu

Finansijski plan za 2021.godinu

Program rada za 2020.godinu

Izvještaj o radu za 2020.godinu

Finansijski izvještaj za 2020.godinu

Finansijski plan za 2020.godinu

Finansijski izvještaj za 2019.godinu

Izvještaj o radu za 2019.godine

Pravilnik za postupanje prilikom sprovodjenja postupka nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje prilikom sprovodjenja postupka hitne nabavke

Program rada za 2018.godinu

Finansijski plan za 2018.godinu

Program rada za 2017.godinu

Izvještaj o radu za 2017.godinu

Finansijski plan za 2017.godinu

Finansijski izvještaj za 2017.godinu

Izvještaj o radu za 2016.godinu

Program rada JU Centara za podršku djeci i porodic za 2016. godinu

Finansisjki izvještaj za 2016.godinu

Izvještaj o radu za 2015.godinu sa Odlukom o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za podršku djeci i porodici za 2015.godinu

Finansijski izvještaj za 2015.godinu

Odluka o imenovanju UO JU Centar za podrsku djeci i porodici

Program rada JU Centara za podršku djeci i porodic za 2014. godinu

Izvještaj  o radu JU Centara za podršku djeci i porodic za 2013. godinu


JAVNE NABAVKE

Reprezentacija-ugostiteljske usluge

Ugovor o pružanju usluga

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke