Marko Maslovarić, direktor

Tel: +382 (0) 50 484 633
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: Nedjeljka Merdovića bb,
84000 Bijelo Polje
 

Opšte informacije

Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju je počela sa radom 1992. godine donošenjem Odluke o organizovanju Javne ustanove u oblasti fizičke kulture (’’Sl. list RCG – opštinski propisi’’, broj 2/92). Djelokrug poslova koje Centar obavlja a koje su od posebnog društvenog, tj. javnog interesa, obuhvata: organizovanje i sprovođenje sportskih priprema, odnosno treninga; učestvovanje u sportskim takmičenjima; organizovanje i sprovođenje sportske rekreacije. Značajne rezultate Centar postiže u programima omasovljavanja, programskog usmjeravanja, samo-organizovanja i djelovanja društvenih organizacija na području fizičke kulture.

Danas je fizička kultura u našoj opštini organizovana u više oblika i nivoa društvenog djelovanja (klubovi, savezi, društva i sekcije). Obzirom na sportske principe dobrovoljnosti, partnerstva, sklonosti, sposobnosti, stručnom radu i naučnim saznanjima, bavljenje sportom mora biti organizovano u fer uslovima za sve, humano, slobodno, dobrovoljno, bezbjedno i etički prihvatljivo.

JU Centar za sport i rekreaciju razvoj fizičke kulture u opštini Bijelo Polje definiše u sledećem:

1. Područje rekreacije. Oblast rekreativnih aktivnosti realizuje se u okviru organizacije lica oštećenog sluha, opštinskog saveza za rekreaciju invalida, preko turnira u malom fudbalu, kao i preko memorijalnih turnira u šahu, memorijalnog turnira u atletici, turnira u basketu i turnira u odbojci (bič-voley).

2. Fizičko vaspitanje. Na području fizičkog vaspitanja učenika osnovnih i srednjih škola, preko pedagoga fizičke kulture organizuje se redovna nastava fizičkog vaspitanja u školama. Obrazovanje se vrši u skladu sa društvenim potrebama, a cilj je da se vaspitaju učenici kao slobodne i kreativne i kulturne ličnosti, a da se nastava ne shvata kao cilj sama sebi, nego da se poveže sa životnom praksom i konkretnim životnim situacijama. Realizuju se i takmičenja u okviru slobodnih učeničkih aktivnosti u zavisnosti od interesovanja učenika.

3. Sport. Područje sporta je razvijeno savezima i sportskim kolektivima koji su uključeni u razvojni program Javne ustanove. Ovakvom organizacijom obuhvaćeno je oko 3.000 pionira, pjetlića, kadeta, omladinaca, juniora i seniora, oba pola. Sportske organizacije imaju odlične uslove za za organizaciju treninga i takmičenja kao i za postizanje vrhunskih rezultata. U povoljnim uslovima nalaze se sljedeći sportovi: košarka, odbojka, šah, fudbal, atletika, karate i džudo.

JU Centar za sport i rekreaciju posebno sprovodi javni interes u: posticanju razvoja sporta; posebno kod djece i mladih, stvaranju uslova za izgradnju i održavanje sportskih objekata; podsticanju djelovanja sportskih organizacija na području opštine Bijelo Polje; obezbjeđivanju uslova za sprovođenje raznih takmičenja, posebno reprezentativnog nivoa; vođenju posebne brige o vrhunskim i kategorisanim sportistima; podsticanju sportskih aktivnosti lica sa invaliditetom i organizovanju drugih stručno vođenih sportskih aktivnosti.

Centar donosi godišnji plan ostvarivanja sportskih programa u Bijelom Polju kojim se utvrdjuju razvojni prioriteti, dinamika realizacije i definišu dugoročne potrebe. Isti ratifikuje lokalni parlament, kao i nadležno Ministarstvo.


DOKUMENTA

 

ODLUKA O SUFINANSIRANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2023.GODINU

PLAN INTEGRITETA-JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE 2021-2023.GODINE

ODLUKA O SUFINANSIRANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2022.GODINU

ODLUKA O SUFINANSIRANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2020.GODINU I RASPODJELA SREDSTAVA

ODLUKA KOJOM SE FORMIRA KOMISIJA ZA PROCJENU PROGRAMA I UTVRĐIVANJE VIOISNE SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU SPORTSKOJ ORGANIZACIJI

STATUT JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O SPORTU

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE

ODLUKA O DONOŠENJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA SPORTA OPŠTINE BIJELO POLJE ZA PERIOD 2018-2021.GODINE

ODLUKA O FINANSIRANJU SPORTA

ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU PLANA I PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

ODLUKA O SUFINANSIRANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2019 GODINU

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018.GODINU

PREDLOG PLANA RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA SPORTSKIH KOLEKTIVA ZA 2018.GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2017.GODINU

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKKIM PLANOM ZA 2017.GODINU

PREDLOG PLANA RASPODJELE I FINANSIJSKIH SREDSTAVA SPORTSKIH KOLEKTIVA ZA 2017.GODINU

FINANSIJSKI IZVJESTAJ JU CENTRA ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE ZA PERIOD OD 01.01.2017--31.12.2017.GODINE

IZVJESTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA KLUBOVE U 2017.GODINI

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA JU CENTTRA ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE KOJOM SE USVAJA PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017.GODINU

PREDLOG PLANA RASPODJELE I FINANSIJSKIH SREDSTAVA SPORTSKIH KOLEKTIVA ZA 2017.GODINU

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA JU CENTRA ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE KOJOM SE USVAJA PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017.GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2016.GODINU

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2016.GODINU

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ JU CENTRA ZA SPORT I REKREACIJU ZA PERIOD 01.01.2016-31.12.2016.GODINE

IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA TROŠKOVE TAKMIČENJA KLUBOVA U 2016.GODINI

PREDLOG PLANA RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA SPORTSKIH KOLEKTIVA ZA 2016.GODINU

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA JU CENTRA ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE KOJOM SE USVAJA IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2016.GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2015.GODINU

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2014.GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2013.GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2012.GODINU

ODLUKA KOJOM UPRAVNI ODBOR JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE USVAJA IZVJEŠTAJ O RADU ZA SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2011.GODINU I IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2011.GODINU

ODLUKA O IZBORU UPRAVNOG ODBORA JU ''CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU''