Poštovani građani,

Ovdje možete pogledati interne procedure koje koristi Opština Bijelo Polje:

 

INTERNA PRAVILA I PROCEDURE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA NAPLATE I KONTROLE ČLANSKOG DOPRINOSA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

INTERNA PRAVILA I PROCEDURE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA NAPLATE I KONTROLE PRIREZA, POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

INTERNA PRAVILA I PROCEDURE ZA POSTUPKE LEGALIZACIJE BESPRAVNIH OBJEKATA

INTERNA PRAVILA I PROCEDURE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA NAPLATE I KONTROLE POREZA NA NEPOKRETNOSTI

INTERNO UPUTSTVO O ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I KONTROLI RADNOG VREMENA

INTERNO UPUSTVO ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA

INTERNA PRAVILA I PROCEDURE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA, NAPLATE I KONTROLE LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSI

INTERNA PRAVILA I PROCEDURE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA, NAPLATE I KONTROLE NAKNADA ZA KORIŠĆENJE OPŠTINSKIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE BIJELO POLJE

INTERNA PROCEDURA O RADNOM VREMENU ZAPOSLENIH NA RADNO MJESTO SAMOSTALNI NAMJEŠTENIK/CA HIGIJENIČAR/KA

INTERNA PROCEDURA O RADNOM VREMENU ZAPOSLENIH NA RADNOM MJESTU SAMOSTALNI REFERNT-DOMAR-EKONOM

INTERNA PROCEDURA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE MOBILNE TELEFONIJE

INTERNA PROCEDURA O RADNOM VREMENU ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE BIJELO POLJE

INTERNO PRAVILO-PROCEDURE O UZIMANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZAKUP

INTERNO UPUTSTVO ZA OSTAVRIVANJE PRAVA NA NADOKNADU TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA

INTERNO PRAVILO ZA IZDAVANJE PUTNIH NALOGA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA OPŠTINE BIJELO POLJE

INTERNO PRAVILO ZA OSTAVRIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE SLUŽBENIH VOZILA

INTERNO UPUTSTVO ZA PLAĆANJE ULAZNIH FAKTURA U OPŠTINI BIJELO POLJE

INTERNO UPUTSTVO ZA POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA OBLIK I NAČIN PROVJERE SPOSOBNOSTI KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA U ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE

INTERNO UPUTSTVO ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ZA POMOĆ FIZIKIM I PRAVNIM LICIMA

INTERNO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REPREZENTACIJU

INTERNA PROCEDURA ZA IZRADU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BIJELO POLJE

PRAVILNIK O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA LIJEČENJE NEPLODNOSTI POSTUPCIMA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE

INTERNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI U OPŠTINI BIJELO POLJE

INTERNA PROCEDURA O POTROŠNJI I KOLIČINI GORIVA ZA KORIŠĆENJE SLUŽBENIH VOZILA OPŠTINE BIJELO POLJE

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANJA LICA PO UGOVORU O DJELU

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU KORIŠĆENJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE BIJELO POLJE U SVRHU IZVOĐENJA HITNIH RADOVA U STAMBENIM ZGRADAMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA NOVČANE POMOĆI ZA REKONSTRUKCIJU I SANACIJU JAVNIH USTANOVA, REKONSTRUKCIJU ŠKOLA, STADIONA I DR.

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

PRAVILNIK O RASPODJELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNO-TEHNIČKO OPREMANJE JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BIJELO POLJE

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU PRIPREME MATERIJALA ZA SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

UPUTSTVO O NAČINU RADA, ORGANIZACIJI I USLOVIMA KORIŠĆENJA ARHIVSKE GRAĐE U ARHIVSKOM DEPOU OPŠTINE BIJELO POLJE

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA POMOĆI U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU ZA IZGRADNJU I SANACIJU JAVNIH OBJEKATA I POMOĆ U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU U OTKLANJANJU POSLEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIAVNJE PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZAPOSLENOG U OPŠTINI BIJELO POLJE I ČLANOVA NJEGOVE UŽE PORODICE