Mensur Hajdarpašić, sekretar

Telefon: +382 (0) 50 484 802
Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19, 025/19, 034/21, 006/22, 007/22, 031/22, 007/23, 011/23)

 

Član 14a


Sekretarijat za izgradnju vrši poslove koji se odnose na:
1) izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine, shodno Programu uređenja prostora;
2) izradu potrebne tehničke dokumentacije, pribavljanje UTU; prijavu građenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata koje finansira Opština, shodno Programu uređenja prostora;
3) pripremanje građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata; komunalno opremanje istog, shodno Programu uređenja prostora;
4) učestvovanje u izradi planova razvoja Opštine;
5) učestvovanje u izradi jednogodišnjeg Programa uređenja prostora;
6) iniciranje pokretanja postupka eksproprijacije nepokretnosti u skladu sa Programom uređenja prostora;
7) organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova;
8) obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom;
9) obavljanje geodetskih poslova za potrebe Sekretarijata;
10) iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu;
11) sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
12) pripremanje izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
13) pripremanje izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata kao i pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
14) vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.