Saglasnost na plan od zemljotresa

Odluka o donošenju plana od zemljotresa

Zaključak plan od zemljotresa

Plan zaštite od zemljotresa Bijelo Polje

Ažuriranje plana od zemljotresa 2023