PRIJAVA KORUPCIJE

 

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Telefon: +382 20 44 77 02

Adresa: Kralja Nikole27/V, 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

Web: www.antikorupcija.me  

 

OPŠTINA BIJELO POLJE (Radna grupa – Komisija)

TELEFON: +382 50 432 303

 

Agencija za sprječavanje korupcije je preuzela sve nadležnosti Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa, koje su prestale sa radom.

Opis

Ovdje možete prijaviti krivična djela sa elementima korupcije:

- Primanje mita i davanje mita;

- Zloupotreba službenog položaja;

- Protivpravno primanje i davanje poklona;

- Protivzakoniti uticaj;

- Pronevjera i dr.

 

Gdje i kako

 

Agencija za sprječavanje korupcije

 

Ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije možete prijaviti Agenciji za sprječavanje korupcije na sljedeće načine:

 

Za Opštinu Bijelo Polje

 

Prijavu korupcije možete podnijeti na sljedeće načine:

- OVDJE KLIKNITE DA BI PRIJAVILI SUMNJU NA KORUPCIJU

- putem telefona 050 432 303;

- lično u prostorijama Opštine Bijelo Polje – ulica Slobode bb, 84000 Bijelo Polje, kancelarija br. 40;

- putem faksa: 050 432 303;

- putem e maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

- putem pošte na adresu: Opština Bijelo Polje – ulica Slobode bb, 84000 Bijelo Polje (Radnoj grupi- Komisiji za borbu protiv korupcije)

 

KAKO SE BORIMO PROTIV KORUPCIJE? ...pdf

ŠTA JE KORUPCIJA? ...pdf

KRIVIČNA DJELA SA OBILJEŽJIMA KORUPCIJE SU? ...pdf

 

 

PROPISI I DOKUMENTA

 

 

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje 2021-2023...pdf

Izvještaj o realizaciji Akcionog planba za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje, za period 2019-2020.godina...pdf

Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2019-2020.godine...pdf

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za 2019-2020.godinu...pdf

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje 2017-2018...pdf

Odluka o usvajanju akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2017-2018. godine...pdf

OBRAZAC IZVJEŠTAJA O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ...pdf

Odluka  o donošenju Akcionog plana za  borbu  protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2013-2014 godina ...pdf

Prijedlog Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2013-2014...pdf

Skupština opštine Bijelo Polje na sjednici održanoj 17. 07. 2009 godine donijela je: PROGRAM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SA AKCIONIM PLANOM ... pdf

AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI (2009-2012) ... pdf

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI 2009-2012. godine (period avgust 2009. – decembar 2011.) ... pdf

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI, Izvještajni period - januar/decembar 2012. ...pdf

Strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010-2014  godine...pdf