Odluka o imenovanju Savjeta za kulturu Opštine Bijelo Polje

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta za kulturu Opštine Bijelo Polje

Odluka o izboru članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave