Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija u posjedu organa Opštine Bijelo Polje ostvaruje se na način i po postupku propisanim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Pristup informacijama u posjedu organa Opštine Bijelo Polje zasniva se na načelima slobodnog pristupa informacijama, transparentnosti rada, prava javnosti da zna, ravnopravnosti i jednakosti i ostvaruje se na nivou standarda koji su sadržani u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i slobodama i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Vodiče za slobodan pristup informacijama, izdata rješenja i proaktivan pristup informacijama možete pogledati na navedenim linkovima:

- Zakon o slobodnom pristupu informacijama...pdf

- Uredba o naknadi troskova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 066/16)...pdf

- Zahtjev za pristup informaciji...pdf

 

Vodiči za slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama - Izdata rješenja po službama

Proaktivan pristup informacijama

Nacrti, prijedlozi strateških dokumenata, odluka i drugih propisa

Ugovori

Javne rasprave

Finansiranje medija

Javne nabavke

Procjena uticaja na životnu sredinu