Poštovani građani,

Izdata rješenja na osnovu slobodnog pristupa informacijama po službama možete pogledati u dolje navedenim linkovima:

 

SEKRETARIJATI:

Sekretarijat za finansije


Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj


Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj


Sekretarijat za uređenje prostora


Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj


Sekretarijat za lokalnu samoupravu


Sekretarijat za inspekcijske poslove


 

DIREKCIJE:

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine


Direkcija za izgradnju i investicije


 

UPRAVE:

Uprava javnih prihoda


 

STRUČNE SLUŽBE:

Služba zaštite i spašavanja


Služba za unutrašnju reviziju


Služba komunalne policije


 

POSEBNE SLUŽBE:

Služba predsjednika Opštine


Služba glavnog administratora


Služba glavnog gradskog arhitekte 


Služba Skupštine