Poštovani građani,

važna dokumenta o radu organa lokalne uprave u Bijelom Polju i učešću stanovništva u donošenju odluka možete pogledati u dolje navedenoj listi:

 

Zakon o finansiranju političkih partija

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
("Službeni list CG – Međunarodni ugovori", br. 5/2008 od 7.08.2008. godine)...pdf

Ustav Crne Gore
(Službeni list Crne Gore, broj 1/2007 od 25.10.2007. god.)...pdf

Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore
(Službeni list Crne Gore, broj 1/2007 od 25.10.2007. god.)...pdf

Ustavni zakon o izmjeni Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore
(Službeni list Crne Gore, broj 80/2010 od 31.12.2010. god.)...pdf

Zakon o lokalnoj samoupravi...pdf

Zakon o finansiranju lokalne samouprave
("Službeni list Republike Crne Gore", br. 042/03 od 16.07.2003, 044/03 od 28.07.2003, Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008, 051/08 od 22.08.2008, 074/10 od 17.12.2010, 001/15 od 05.01.2015, 078/15 od 31.12.2015, 003/16 od 15.01.2016, 030/17 od 09.05.2017, 092/17 od 30.12.2017)...pdf

Statut Opštine Bijelo Polje...pdf

Poslovnik Skupštine Opštine...pdf

ETIČKI KODEKS izabranih predstavnika i funkcionera...pdf

ETIČKI KODEKS  lokalnih službenika i namještenika...pdf

Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova...pdf

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019, 034/21 od 22.10.2021)...pdf

Odluka o savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave...pdf

Odluka o stipendiranju redovnih studenata...pdf

Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći...pdf

Odluka o javnim priznanjima Opštine Bijelo PoljeOdluka o lokalnim administrativnim taksama

Odluka o lokalnim komunlnim taksama

Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

Odluka o naknadama za korištenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Odluka o porezu na nepokretnosti

Odluka o visini naknade za ustupanje gradjevinskog zemljista na privremeno koriscenje

Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima