Odluka o boravišnoj taksi ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br.04/05)

Odluka o članskom doprinosu turističkim organizacijama

Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Bijelo Polje

Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Bijelo Polje

Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 038/03 od 31.12.2003, Službeni  list Crne Gore - opštinski propisi", br. 006/16)

Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Odluka o porezu na nepokretnosti u Opštini Bijelo Polje

Odluka o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti na poljoprivredno, šumsko i ostalo negrađevinsko zemljište za fizička lica za 2017. godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.032/17)

Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje("Službeni list RCG - opštinski propisi", br.004/05, Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.005/13, 032/13, 036/14)

Odluka o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 005/02, 006/05, Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/17, 018/17, 014/18)

Odluka o boravišnoj taksi ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br.004/05)

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista


Tabela sa spiskom naknada

Rb

Naziv naknade/takse

Zakonski akt prema kojem je naknada/taksa utvrđena

Obveznici plaćanja naknade/takse

1

Lokalna komunalna taksa

Zakon o lokalnim komunalnim taksama ( "Službeni list Republike Crne Gore", br.027/06 od 27.04.2006., "Službeni list Crne Gore", br.033/18 od 14.05.2018. )

Korisnik prava, predmeta ili usluga za čije korišćenje je propisano plaćanje lokalne komunalne takse

2

Naknada za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje

Zakon o građevinskom zemljištu ( "Službeni list Republike Crne Gore", br.055/00 od 01.12.2000, "Službeni list Crne Gore", br. 051/08 od 22.08.2008. ), Zakon o planiranju i uređenju prostora ( "Službeni list Republike Crne Gore, br. 016/95 od 15.05.1995., 022/95 od 30.06.1995., 010/00 od 06.03.2000. )

Vlasnici privremenih objekata koji se nalaze na opštinskom zemljištu

3

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( "Službeni list Crne Gore", br.064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019. )

Investitori

4

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( "Službeni list Crne Gore", br.064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019. )

Vlasnik bespravnog objekta

5

Naknada za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Zakon o putevima ( "Službeni list Republike Crne Gore", br.042/04 od 22.06.2004., "Službeni list Crne Gore", br. 021/09 od 20.03.2009., 054/09 od 10.08.2009., 040/10 od 22.07.2010., 073/10 od 10.12.2010., 036/11 od 27.07.2011., 040/11 od 08.08.2011., 092/17 od 30.12.2017. )

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja opštinski put koriste za postavljanje komercijalno-tržišnih, komercijalno-individualnih i komercijalno-informativnih natpisa

6

Boravišna taksa

Zakon o boravišnoj taksi ( "Službeni list Republike Crne Gore", br.011/04 od 20.02.2004., 013/04 od 26.02.2004., "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010., 048/15 od 21.08.2015. )

Korisnici smještajnih objekata