UNIVERZITET CRNE GORE

PRAVNI FAKULTET PODGORICA

OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE - BIJELO POLJE

Dekanat fakulteta
Telefon: 020 481 144
Tel/fax: 020 481 140
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretar fakulteta
Telefon: 020 481 147
Tel/fax: 020 245 351
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Šef Studentske službe
Telefon: 020 481 131
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Studentska služba - Postdiplomske studije

Telefon: 020 481 138 - Savo Marković
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web site: Pravni fakultet Podgorica - www.pravni.net

O fakultetu

Pravni fakultet u Podgorici osnovan je 27 oktobra 1972. godine kao nastavno-naučna i obrazovna ustanova u kojoj se organizuje i razvija obrazovni i naučno-istraživački rad u o oblasti pravnih i njima srodnih društvenih nauka. U skupštini Socijalističke Republike Crne Gore, prilikom donošenja Zakona o osnivanju Pravnog fakulteta, istaknuto je da se ,,osnivanje ove visokoškolske Ustanove nameće kao neophodno sa stanovištva ukupnih društvenih potreba Republike''. Pravni fakultet je jedan od utemeljivača Univerziteta Crne Gore.

U svom tridesetjednogodišnjem postojanju, Fakultet je izrastao u modernu, savremenu, obrazovnu naučno-istraživačku jedinicu. Na njemu se školovalo 27 generacija. Upisalo se oko 17.000 studenata. Diplomiralo je 4285. Oko 15% studenata bilo je van Crne Gore. Dio najboljih studenata stručno usavršavanje, kroz poslijediplomske studije i doktorate, nastavljalo je u drugim i svijetu poznatim univerzitetskim centrima. Većina bivših studenata životno je vezana za Crnu Goru. Na Fakultetu je radilo 88 nastavnika i saradnika, od čega je 26 bilo gostojućih. Sada uglavnom nastavu izvode i gro kadra predstavljaju bivši studenti fakulteta.

Fakultet organizuje osnovne i poslijediplomske studije. Postoje zakonske i kadrovske mogućnosti za organizovanje specijalističkih i doktorskih studija u svim oblastima prava.

Kao univerziteska jedinica, u okviru Univerziteta Pravni fakultet realizuje znatan dio svojih programskih ciljeva i zadataka i rješava mnoga važna pitanja organizaciono-kadrovske, tehničke i materijalne prirode. Posredstvom Univerziteta, fakultet u velikoj mjeri razvija mrežu svoje međunarodne saradnje.

Fakultet prati svjetske trendove i dostignuća u oblasti visokog školstva s ciljem da sopstvenu djelatnost uskladi sa evropskim i svjetskim zahtjevima. Sa ovom školskom godinom, čine se prvi koraci realizacije Bolonjske deklaracije. Svojim kadrom Fakultet opslužuje kompletan nastavno-obrazovni proces.

Nastao kao izraz potreba dostignutog nivoa u društveno-ekonomskom, političkom, kulturnom i socijalnom razvoju Crne Gore, fakultet je tokom cijelog cvog postojanja dijelio sudbinu crnogorskog društva. Činiće to i u buduće praveći. naravno iskorake u novu praksu i odnose primjenom modernih trendova razvijene Evrope.

Fakultet je sada postao složena organizacija i uparavljačka struktura.


UNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

STUDIJE MENADŽMENTA - BIJELO POLJE

Telefon: +382 20 241 450; +382 20 241 504

(centrala) +382 20 241 138; +382 20 241 757

Tel/ fax: +382 20 244 588

Adresa: Ul. Slobode br. 6

84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Studentska služba - Podgorica

Telefon: +382 20 241 138

Studentska služba - Bijelo Polje

Telefon: + 382 50 432 320

Web site: Ekonomski fakultet Podgorica - www.ekonomija.co.me

Studije menadžmenta Bijelo Polje - www.management.ac.me

..

O fakultetu

Fakultet je danas moderna visokoškolska ustanova, sa višeslojnom i složenom strukturom, koja permanentno unapređuje svoju obrazovnu, kadrovsku i materijalnu osnovu. Fakultet, na osnovama savremene nauke, obrazuje kadrove visokim i postdiplomskim obrazovanjem iz ekonomskih nauka.

Ekonomski fakultet je jedina ustanova koja obezbjeđuje visokostručne kadrove ekonomske struke na prostoru Crne Gore i u tom pogledu je veoma bitan subjekat za obezbjeđenje kadrovske podrške u realizaciji procesa tranzicije sistema. Istovremeno, Ekonomski fakultet predstavlja značajan punkt u regionu, kako u smislu promovisanja novog ekonomskog sistema, tako i u pogledu objektivne analize funkcionisanja privrednog sistema.

Ekonomski fakultet ima 2200 studenata i 60 stalno zaposlenih nastavnika, asistenata i saradnika, od toga sa akademskim stepenom doktora 29, a sa akademskim stepenom magistra 20. U funkciji gostujućih profesora, na Fakultetu se permanentno angažuje i veliki broj predavača, sa univerziteta iz zemlje i inostranstva.

Fakultet živi shodno maksimi "jedina konstanta u razvoju je stalna promjena".

Misija i vrijednosti

U našem sistemu vrijednosti ljudi su na prvom mjestu.

Prije svega naši studenti. Zbog njih i njihove budućnosti smo tu. Svjesni smo da se najkvalitetniji srednjoškolci, oni koji žele da na osnovu znanja dođu do najboljih pozicija i konkurentske prednosti u "utakmici života", opredjeljuju upravo za Ekonomski fakultet. Time je i naša odgovornost prema njima veća. Zbog toga ih i stavljamo na prvo mjesto dokazujući im da su upisom na Ekonomski fakultet napravili dobar izbor. To im se potvrđuje kroz naše stalne kontakte, kako za vrijeme trajanja, tako i nakon završenih studija. Poveli smo računa i o prostoru u kojem studenti provode svoje vrijeme na Fakultetu. Amfiteatri i sale, čitaonica, kafe i ostali sadržaji moderno su i funkcionalno opremljeni tako da je obezbijeđen pun komfor i zadovoljstvo u boravku na Fakultetu.

Znanje koje im je potrebno prenijeti zahtijeva vrhunske profesore, predavače i saradnike. Fakultet vodi računa o selekciji, profesionalnom razvoju i usavršavanju svakog zaposlenog. Kao i o rezultatima koje u radu sa studentma ostvaruju. Nastava je podržana najsavremenijom informacionom i audio-vizuelnom tehnologijom, što studentima olakšava prihvatanje novog znanja, ali i posao predavačima.


U procesu razvoja budućih menadžera izvoznih preduzeća, hotela, izvršnih direktora banaka, fondova, predsjednika... značajnu ulogu imaju i naši poslovni partneri iz okruženja - stručnjaci iz prakse. Odnos sa njima je dvosmjeran. Prvo, kroz konsalting usluge koje im pružamo, nastavni kadar Ekonomskog fakulteta na najbolji mogući način demonstrira aplikativni karakter znanja koje se pruža studentima. Sa druge strane, najuspješniji eksperti iz prakse stalni su gosti-predavači na našem Fakultetu. U oba slučaja studenti imaju priliku da kroz praktične primjere stiču i provjeravaju svoja znanja. I da lično upoznaju svoje buduće partnere ili poslodavce.
Zato ako je jednom riječju potrebno iskazati suštinu našeg posla, onda je to razvoj. Razvoj znanja, odnosa, ljudi. Odatle proističe i misija Ekonomskog fakulteta Podgorica:
Postati lider u razvoju znanja za upravljanje ekonomijom u Crnoj Gori.


UNIVERZITET CRNE GORE

BIOTEHNIČKI FAKULTET – STUDIJE POLJOPRIVREDE

Osnovne i SPECIJALISTIČKE primijenjene studije - BIJELO POLJE

Studijski program: Kontinentalno voćarstvo I LJEKOVITO BILJE

Telefon: +382 20 268 437

Fax: + 382 (0) 20 268 432

Adresa: Ul Mihaila Lalića 1 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Studijski program u Bijelom Polju

Adresa: Ul. M. Šćepanovića 84000 Bijelo Polje, Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 268 433

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Centar za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju

Telefon: +382 (0) 50 487 009

STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Služba za selekciju stoke - Regionalni centar Bijelo Polje


Telefon: +382 (0) 50 487 009

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Web site: Biotehnički fakultet Podgorica - www.btf.ac.me

O fakultetu

Biotehnički fakultet je proizišao iz Biotehničkog Instituta, najstarije naučno istraživačke ustanove u Crnoj Gori i jednog od osnivača Univerziteta. Na Univerzitetu Crne Gore, studije Poljoprivrede osnovane su 2005. godine. Organizuju se i realizuju na Biotehničkom fakultetu, koji pored obrazovne ima naučno-istraživačku i stručno-savjetodavnu djelatnost. Za organizovanje i realizaciju teorijskog i paktičnog dijela nastave, Biotehnički fakultet raspolaže adekvatno opremljenim salama za predavanje, učionicama i laboratorijama koje se nalaze u poslovnim zgradama u Podgorici, Baru i Bijelom Polju, kao i oglednim imanjima za izvođenje dijela studentske stručne prakse i organizovanje proizvodnje Fakulteta.


Misija Biotehničkog fakulteta, koji organizuje studije Poljoprivrede, je da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda tehnike i edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti poljoprivrednih nauka. Oni će biti osposobljeni da svojim radom pomažu razvoj poljoprivrede kao strateške grane naše zemlje i u skladu sa savremenim evropskim trendovima.


Vizija Biotehničkog fakulteta je savremena obrazovna, visokoškolska institucija priznata po naučnim, naučno-istraživačkim i stručnim dostignućima u oblasti poljoprivrede. Namjera je da se osposobe mladi stručnjaci koji će i dalje unapređivati poljoprivredu Crne Gore i ravnopravno prihvati konkurenciju i izazove iz regiona i šireg evropskog prostora.

 


UNIVERZITET MEDITERAN

FAKULTET ZA STRANE JEZIKE

Osnovne primijenjene studije - odjeljenje u BIJELOm POLJu

Adresa: Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica – Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 409 204; +382 (0) 20 409 210

Fax: +382 (0) 20 409 320

Sekretar fakulteta

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Studentska služba

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Osnovne primijenjene studije – odjeljenje u Bijelom Polju

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića 84000 Bijelo Polje, Crna Gora

Telefon:

Web site: Univerzitet Mediteran

Fakultet za strane jezike - http://fsj.unimediteran.net/

O fakultetu

Fakultet za strane jezike omogućiće studentima kvalitetno izučavanje stranih jezika sticanjem praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti poslovnog engleskog i poslovnog italijanskog jezika kroz savremenu glotodidaktiku koja potencira savladavanje jezika putem autentičnih audiovizuelnih, audio i tekstualnih materijala, kao i živu komunikaciju na ciljnim jezicima. Ove studijske programe karakteriše i obimna ponuda izbornih predmeta gotovo iz svih sfera privrede i poslovanja (Osnovi turizma, Odnosi sa javnošću, Osnovi međunarodnog marketinga i dr.).

Za proces izvođenja nastave odabran je nastavni kadar iz Crne Gore i sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa izuzetnim stručnim kompetencijama što je dodatna i najbolja garancija da će ovaj fakultet obrazovati i stvarati dobre stručnjake za različite oblasti poslovnog engleskog i poslovnog italijanskog jezika, koji su ionako deficitaran kadar u našoj državi.


UNIVERZITET MEDITERAN

FAKULTET ZA TURIZAM - BAR

Osnovne primijenjene studije - ODJELJENJE U BIJELOM POLJU

Telefon/fax: +382 (0)30 303 200

Adresa: Maršala Tita bb, 85000 Bar, Crna Gora

Sekretar fakulteta

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Studentska služba

Telefon: +382 (0) 30 303 144

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Osnovne primijenjene studije – odjeljenje u Bijelom Polju

Telefon:

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića 84000 Bijelo Polje, Crna Gora

Web site: Univerzitet Mediteran

Fakultet za turizam - http://ftht.unimediteran.net/

O fakultetu

Fakultet za turizam Bar – MTS – „Montenegro Tourism School“, osnovan je 2004. godine kao prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj Gori. Na našem fakultetu se u okviru osnovnih akademskih studija realizuje studijski program:

• Menadžment u turizmu i
• Menadžment u hotelijerstvu

U okviru postdiplomskih studija na IV godini (specijalistièke studije) i V godini (magistarske studije) realizuju se studijski programi:

• Menadžment u turizmu i
• Menadžment u hotelijerstvu.


Nastava
Sistem studiranja omogućava izučavanje gradiva po modelima - Workshop i Case study i akcenat se stavlja na konstantnu interakciju studenata i predavača. U toku školovanja studentima su obezbijeđeni: mentorski rad, gostujića predavanja domaćih i stranih eksperata, posjete poznatim hotelsko-turistièkim kompanijama,
studijske ture radi upoznavanja ključnih mjesta i regija relevantnih za razvoj turizma u Crnoj Gori, polaganje posebnih ispita za koje je Fakultet licenciran od strane Ministarstva turizma Crne Gore, stručna praksa u zemlji i inostranstvu, završetak treće godine studija u Parizu i sticanje evropske i američke diplome Bachelor.

Ključne oblasti koje se izučavaju na Fakultetu su:
• Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
• Marketing u turizmu i hotelijerstvu
• Poslovanje turističkih agencija, turoperatora i hotelskih kompanija
• Turističke destinacije
• Održivi razvoj
• Strateški menadžment
• Informacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu
• Savremeni trendovi i kretanja u turizmu.