ZDRAVSTVENE USTANOVE U BIJELOM POLJU

 


JZO Dom zdravlja Bijelo Polje

 ADRESA
 Ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje, Crna Gora
  
KONTAKT
 
Fax: +382 (0) 50 432 149
Tel: +382 (0) 50 432 327
Hitna pomoć: +382 (0) 50 486 150
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
Web site:  www.domzdravljabp.me
 

Brojevi telefona

Red.
br.
Služba Fixni
+382 (0)50
Mobilni
2 Glavna sestra 431 922 067 577 433
069 091 644
3 Sekretarica / fax 432 149  
4 Sekretarica - centrala 432 327  
5 Pravna služba - sekretarica 431 256  
6 Šef računovodstva 432 545  
7 ID za djecu - Pedijatrija 432 372  
8 ID za odrasle - Opšta služba 431 150  
9 ID za odrasle - Medicina rada 435 187  
10 ID za odrasle - Odgovorna sestra 435 165  
11 ID za žene - Ginekologija 431 165  
12 Apoteka 435 184  
13 Centar za mentalno zdravlje -psihijatrija 435 185  
14 Centar za djecu sa posebnim potrebama 435 166  
15 Patronaža 435 186  
16 Mikrobiologija - novi objekat 435 182  
17 Centar za plućne bolesti 486 096  
18 Mikrobiologija 486 095  
19 Fizikalna medicina 486 101  
20 Laboratorija - Medanovići (Bolnička) 486 093  
21 Ambulanta Rasovo 482 318  
22 Ambulanta Njegnjevo 477 493  
23 Ambulanta Tomaševo 478 855  
24 Ambulanta Bistrica 471 044  
25 Ambulanta Lozna 475 040  
26 Ambulanta Kanje 479 202  
27 Ambulanta Zaton 475 171  
28 Ambulanta Pavino Polje 476 446  
29 Ambulanta Bliškovo   069 449 190
30 Ambulanta Sušica   069 631 533
31 Ambulanta Godijevo   068 826 376
32 Ambulanta Crhalj   069 449 190
33 Ambulanta Goduša   069 346 629
34 Zaštitnik prava pacijenata 435 187 069 447 688
35 Predsjednica Komisije za kontrolu kvaliteta 435 187 067 300 543
069 635 202
36 Sanitetski prevoz 432 327
lokal 1110

069 783 809
     068 855 986         069 091 522   

 
 
 

 

Opšta bolnica Bijelo Polje

ADRESA
Ul. Medanovići bb
84000 Bijelo Polje, Crna Gora
 
KONTAKT
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 
Web site: http://www.bpbolnica.me
 

Kontakt telefoni  (uprava, odjeljenja, ambulante) ... Pdf