Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

 

 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 28

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 20.01-28.01.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 29.01-04.02.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 05.02-11.02.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 12.02-18.02.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 19.02-25.02.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 26.02-04.03.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 05.03-11.03.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 12.03-18.03.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 19.03-25.03.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 26.03-01.04.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 02.04-08.04.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 09.04-15.04.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 16.04-22.04.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 23.04-29.04.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 30.04-06.05.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 07.05-13.05.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 14.05-20.05.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 21.05-27.05.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 28.05-03.06.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 04.06-10.06.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 11.06-17.06.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 18.06-24.06.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 25.06-27.06.2018. godine


 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 32

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 20.01-28.01.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 29.01-04.02.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 05.02-11.02.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 12.02-18.02.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 19.02-25.02.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 26.02-04.03.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 05.03-11.03.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 12.03-18.03.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 19.03-25.03.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 26.03-01.04.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 02.04-08.04.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 09.04-15.04.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 16.04-22.04.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 23.04-29.04.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 30.04-06.05.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 07.05-13.05.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 14.05-20.05.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 21.05-27.05.2018. godine


  

• Petnaestodnevne informacije u skladu sa članom 29 i članom 30

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20.01 do 03.02.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 20.01 do 03.02.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 20.01 do 03.02.2018. godine - nije bilo

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 04.02 do 18.02.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 04.02 do 18.02.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 04.02 do 18.02.2018. godine - nije bilo

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 19.02 do 05.03.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 19.02 do 05.03.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 19.02 do 05.03.2018. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 06.03 do 20.03.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 06.03 do 20.03.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 06.03 do 20.03.2018. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 21.03 do 04.04.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 21.03 do 04.04.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 21.03 do 04.04.2018. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 05.04 do 19.04.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 05.04 do 19.04.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 05.04 do 19.04.2018. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20.04 do 04.05.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 20.04 do 04.05.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 20.04 do 04.05.2018. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 05.05 do 19.05.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 05.05 do 19.05.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 05.05 do 19.05.2018. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20.05 do 27.05.2018. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 20.05 do 27.05.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 20.05 do 27.05.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 27.05 do 31.05.2018. godine


Od dana raspisivanja izbora 19.01.2018. godine do 31.05.2018. godine nije bilo dodjele socijalnih pomoći od strane javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština i to za: JU Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović Strunjo”, JU Centar za sport i rekreaciju, JU Centar za podršku djeci i porodici, JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, JU Ratkovićeve večeri poezije, JU Muzej Bijelo Polje, DOO “Parking servis”, DOO Vodovod “Bistrica” i DOO  Komunalno “Lim”.