Milanko Minić, direktor

Telefon: +382 (0) 50 484 802
Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

 

Član 16


Direkcija za izgradnju i investicije vrši poslove koji se odnose na:
1) izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine, shodno Programu uređenja prostora;
2) izradu potrebne tehničke dokumentacije, pribavljanje UTU; prijavu građenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata koje finansira Opština, shodno Programu uređenja prostora;
3) pripremanje građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata; komunalno opremanje istog, shodno Programu uređenja prostora;
4) učestvovanje u izradi planova razvoja Opštine;
5) učestvovanje u izradi jednogodišnjeg Programa uređenja prostora;
6) iniciranje pokretanja postupka eksproprijacije nepokretnosti u skladu sa Programom uređenja prostora;
7) organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova;
8) obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom;
9) obavljanje geodetskih poslova za potrebe Direkcije;
10) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
11) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
12) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Direkcije kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
13) druge poslove, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.